Zpracovávání osobních údajů

Základní shrnutí

Webovou prezentaci www.localcatering.cz provozuje Vladimíra Krupová a provádí zpracování Vašich osobních údajů, abychom mohli odpovědět na Vaší poptávku zaslanou prostřednictvím poptávkového formuláře a nebo za účelem zasílání informačních a marketingových sděleních v případě, že jste se dobrovolně přihlásili k odběru cateringových novinek prostřednictvím modulu pro tvorbu e-mailové databáze zákazníků.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba, Vladimíra Krupová, se sídlem F. S. Tůmy 1231, 735 14, Orlová – Lutyně (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování F. S. Tůmy 1231, 735 14, Orlová – Lutyně, adresa elektronické pošty info@localcatering.cz.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy – odpověď na Váš dotaz z formuláře či zasílání informačních a marketingových sdělení skrze přihlášení k odběru pravidelných cateringových novinek.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřizování odpovědi na váš dotaz a v průběhu případné následující komunikace.

V případě přihlášení k odběru cateringových novinek a následnému uložení do databáze zákazníků se doba pro uchování Vaších kontaktů stanovuje na 2 roky. Z odběru novinek se lze kdykoliv odhlásit v patičce každého informačního sdělení zaslaného na Vaši e-mailovou adresu, a nebo můžete kontaktovat správce na e-mailové adrese info@localcatering.cz a požádat jej o vymazáni z databáze.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webové prezentace, včetně provozu software a ukládání dat.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem zodpovězení vašeho dotazu a nebo k řádnému zasílání e-mailových sdělení skrze mailing, k jehož odběru se hodláte přihlásit.